اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

کنترل و نظارت بر خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل مسافر البرز
کرج- نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل مسافر استان البرز به مسافران نوروزی در پایانه شهید کلانتری کرج مورد کنترل و نظارت مستمر قرار دارد.منبع : مهر نیوز