لوگو-لیفتراک-خالد-khaled-liftrack

0172 188 0912

میزان جابجایی کالا در استان بوشهر
بوشهر- جابجایی کالا در استان بوشهر نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۴ درصد رشد داشته است.منبع : مهر نیوز