اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

فعالیت ۳ ساله کمیته فنی استانداردسازی حمل و نقل هوشمند آغاز شدفعالیت ۳ ساله کمیته فنی استانداردسازی حمل و نقل هوشمند آغاز شد

کمیته فنی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی سامانه های حمل و نقل هوشمند به ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان حمل و نقل هوایی و فضایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری واگذار شد.

به گزارش لیفتراک خالد به نقل از معاونت علمی؛ از سوی سازمان ملی استاندارد دبیرخانه کمیته فنی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی سامانه های حمل و نقل هوشمند (Iso/tc۲۰۴) به ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان حمل و نقل هوایی و فضایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری منتقل شده است.

این سازمان احکام مربوط به دبیر و نایب رئیس این کمیته فنی دبیرخانه کمیته فنی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی سامانه های حمل و نقل هوشمند (Iso/tc۲۰۴) را صادر کرد.

بر اساس این احکام شهاب خدا مرادی به عنوان دبیر کمیته، دکتر سید جلال موسوی و داود دایی نژاد نایب رئیس این کمیته فعالیت خواهند داشت.

این احکام این کمیته به مدت ۳ سال در این ستاد فعالیت خواهد کرد.

تعامل دو سویه و مشارکت در تدوین استانداردهای بین الملی در حوزه حمل و نقل هوشمند از برنامه های این کمیته به شمار می‌رود.منبع : مهر نیوز