لوگو-لیفتراک-خالد-khaled-liftrack

0172 188 0912

فروش خودرو توسط ایران خودرو ۱۲ درصد کاهش یافت |


به گزارش خبرنگار مهر، بررسی صورت‌های مالی گروه صنعتی ایران خودرو در کدال نشان می‌دهد که این شرکت ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو فروخته است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه بود که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی در فروش است.

بر این اساس در سال گذشته در گروه سمند ۶۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه خودرو تولید و ۶۲ هزار و ۲۹۵ دستگاه عرضه شده است. در یک ماهه اسفند هم ۶ هزار و ۵۱۶ دستگاه تولید و ۶ هزار و ۲۴۶ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۵۳۳ دستگاه از محصولات گروه سمند در انبار مانده است. سال ۱۴۰۱ نیز ۷۱ هزار و ۳۳۴ دستگاه از گروه سمند تولید و ۷۲ هزار و ۴ دستگاه فروخته شده بود.

در سال ۱۴۰۲، ۲۴ هزار و ۵۶ دستگاه رانا تولید کرده و در مقابل تنها ۲۴ هزار و ۳۵ دستگاه فروخته است. صرفاً در اسفند ماه هم یک هزار و ۹۷۲ دستگاه رانا تولید و ۲ هزار و ۱۲۷ دستگاه فروخته شده است؛ بنابراین در سال ۱۴۰۲، ۲۱ دستگاه از رانا به فروش نرفته است. در سال ۱۴۰۱ هم ۲۸ هزار و ۴۲۲ دستگاه رانا تولید و ۳۷ هزار و ۵۱۰ دستگاه فروخته شده بود.

از خودروی هایما در سال گذشته ۲۲ هزار و ۸۱۰ دستگاه هایما تولید و در مقابل ۲۲ هزار و ۶۲۶ دستگاه عرضه شده است؛ طی یک ماهه اسفند نیز از این محصول ۲ هزار و ۵۶۱ دستگاه تولید و ۳ هزار و ۷۵۲ دستگاه به فروش رفته است. بنابراین در یک ساله ۱۴۰۲، ۱۸۴ دستگاه هایما در پارکینگ مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۱۶ هزار و ۴۵۹ هایما تولید و ۱۶ هزار و ۳۹۳ دستگاه فروخته شده بود.

فروش خودرو توسط ایران خودرو ۱۲ درصد کاهش یافت

طی سال گذشته ۸۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه دنا تولید شده با این حال میزان فروش این محصول ۸۶ هزار ۵۸۲ دستگاه بوده است. صرفاً در اسفند ماه نیز ۷ هزار و ۹۴۷ دستگاه دنا تولید و ۸ هزار و ۸۳۸ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۱۱۲ دستگاه از دنا در انبارهای ایران خودرو مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۸۱ هزار و ۹۱۰ دستگاه دنا تولید و ۸۴ هزار و ۹۴۰ دستگاه فروخته شده بود.

در سایر محصولات هم طی یک ساله ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۵۰۵ دستگاه تولید و در مقابل ۱۷ هزار و ۱۷۱ دستگاه فروخته شده است. همچنین در یک ماهه اسفند از این محصولات ۲ هزار و ۳۶۰ دستگاه تولید و تنها ۱۹۱ دستگاه عرضه شده است. بنابراین در این بخش ۳ هزار و ۳۳۴ دستگاه در انبارها مانده است. در سال ۱۴۰۱ هم در این بخش ۴ هزار و ۶۱۹ دستگاه تولید و ۶ هزار و ۱۱۳ دستگاه فروخته شده بود.

طی سال گذشته ۲۶۸ هزار و ۹۹۲ دستگاه خودرو در خانواده پژو تولید شده و ۲۷۵ هزار و ۵۹ دستگاه فروخته شده است؛ بنابراین ایران خودرو محصولات مانده در پارکینگ و یا ناقص را نیز تکمیل و به بازار عرضه کرده است. از این خانواده صرفاً در اسفند ماه ۱۷ هزار و ۳۹۳ دستگاه تولید و ۱۹ هزار و ۷۸۱ دستگاه عرضه شده است. سال ۱۴۰۱ از این گروه ۳۵۳ هزار و ۱۷۱ دستگاه تولید و ۳۶۴ هزار و ۵۴ هزار دستگاه فروخته شده بود.

در سال ۱۴۰۲، ۴۹ هزار و ۷۵۱ دستگاه تارا تولید و ۴۹ هزار و ۸۳۲ دستگاه فروخته شد؛ صرفاً در اسفند ماه ۴ هزار و ۸۹۰ دستگاه تولید و ۵ هزار و ۲۰۸ دستگاه فروخته شده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۲۷ هزار و ۳۱۹ تارا تولید و ۲۶ هزار و ۸۶ دستگاه فروخته شده بود.

در مجموع ۴ هزار و ۱۸۴ دستگاه از محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ به فروش نرفته است.منبع : مهر نیوز