اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

طرح جامع ترافیک تهران به زودی تصویب می‌شود |به گزارش لیفتراک خالد، مجتبی شفیعی مدیر کل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: آخرین طرح جامع مصوب حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مربوط به سال ۸۷ است که به تازگی بعد از انجام مجدد این مطالعات از طرف شهرداری تهران موضوع به استانداری برای رسیدگی در شورای همتا ارسال شده و بعد از تأیید کلیات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از طرف شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، موضوع برای رسیدگی در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال شده است.

وی گفت: بعد از ارسال این موضوع تا کنون ۱۹ جلسه کمیته فنی برای رسیدگی طرح جامع تشکیل شده و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر اعضا به مشاور طرح اعلام شده و در حال اصلاح موارد هستند تا به زودی با یک برنامه جامع مناسب برای حل مشکلات ترافیکی شهر تهران بتوانیم کار را ادامه بدهیم.

شفیعی در خصوص بحث مطرح شده امروز در شورای شهر تهران که در رسانه‌ها انعکاس داشت با توجه به سوالات مکرر برخی رسانه‌ها مبنی بر الزام قانونی تصویب طرح جامع ترافیک در شورای شهر پیش از ارسال به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، اظهار داشت: در قوانین موضوعه مربوط به این حوزه و قوانین حاکم بر حوزه حمل و نقل الزام قانونی برای تصویب طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک و طرح جامع ریلی نداریم و روال قانون به این صورت است که شهرداری‌ها بعد از انجام مطالعه مطالعات را به شورای هماهنگی ترافیک استان (همتا) ارسال و بعد از تصویب در این شورا طرح جامع برای رسیدگی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال می‌گردد و تا کنون ۲۷ طرح جامع در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته و مبنای عمل برای حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری شهرهای بزرگ کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصویب این طرح جامع، شهرداری تهران بتواند برنامه‌های مختلفی را در محورهای مختلف مانند توسعه انواع مدهای حمل و نقل عمومی، حمل و نقل پاک، سیستم‌های هوشمند، شبکه معابر و همه اجزای دخیل در سامانه‌های حمل و نقلی با توجه ویژه ای که از طرف مدیریت شهری و دولت محترم شکل گرفته، شرایط بهتری را برای زندگی شهروندان تهران فراهم کند.منبع : مهر نیوز