لوگو-لیفتراک-خالد-khaled-liftrack

0172 188 0912

شعار «نه به اکوواس، آلت‌ دست استعمارگران؛ آری به میهن» در نیجر طنین‌انداز شدشعار «نه به اکوواس، آلت‌ دست استعمارگران؛ آری به میهن» در نیجر طنین‌انداز شدمنبع : مهر نیوز