اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

رهاورد توسعه حمل و نقل ریلی خلق ثروت و توسعه اقتصادی است |

رهاورد توسعه حمل و نقل ریلی خلق ثروت و توسعه اقتصادی است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش لیفتراک خالد، داود منظور ظهر شنبه در آئین تحویل ۱۰۰ دستگاه واگن باری واگن پارس اراک به ناوگان ریلی کشور اظهار کرد: دولت تمام ظرفیت‌های خود را در راستای ساخت و توسعه لوکوموتیوها به کار گرفته است هر چند اکنون در این صنعت به ویژه حمل بار و مسافر با فاصله مطلوب، جای کار دارد.

وی افزود: انتظار است مدرن سازی خطوط ریلی ناوگان حمل و نقل ریلی کشور مورد توجه ویژه باشد چرا که این مهم، خلق ثروت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، استان مرکزی را قطب اصلی تأمین ناوگان حمل و نقل کشور و دیگر خدمات مورد نیاز خدمات حمل و نقل ریلی دانست و افزود: مجموعه واگن‌پارس اراک از سال ۱۴۰۰ احیا شده که باید تقاضای مورد نیاز برای این واحد تولیدی ایجاد شود چرا که توان افزایش ظرفیت تا ۲ و نیم برابر را دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه باید ظرفیت‌های ساخت، احداث، تأمین و تجهیزات در کشور مورد توجه باشد، گفت: با توجه به اینکه مساله بهینه‌سازی سوخت، از سیاست‌های اولویت دار برنامه هفتم است از ایمن رو باید ظرفیت حمل و نقل ریلی را به عنوان کریدوری توسعه یابد.

منظور تسریع کرد: می‌طلبد ظرفیت‌های قانونی برای سوخت صرفه‌جویی شده از محل منابع این بخش و ماده ۱۲ که تولید رقابت پذیر وجود دارد، مدنظر ویژه باشد.منبع : مهر نیوز