اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

در مسیر توسعه و رفاه دو ملت گام‌های نیرومندتری را برمی‌داریمدر مسیر توسعه و رفاه دو ملت گام‌های نیرومندتری را برمی‌داریم

حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وانگ‌ایی انتصاب مجدد وی به وزیری امور خارجه جمهوری خلق چین را تبریک گفت.

به گزارش لیفتراک خالد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، انتصاب مجدد وانگ‌ایی به وزیری امور خارجه جمهوری خلق چین را تبریک گفت.

در پیام امیر عبداللهیان که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آمده است: امروز در گفتگوی تلفنی با آقای وانگ‌ایی انتصاب مجددش به وزیری امور خارجه جمهوری خلق چین را تبریک گفتم.

مناسبات دوجانبه و روند پیشبرد برنامه جامع همکاری راهبردی ۲۵ ساله در حال پیشرفت است‌.

پیرو توافق رؤسای جمهور ایران و چین، در مسیر توسعه و رفاه دو ملت گام‌های نیرومندتری را برمی‌داریم.منبع : مهر نیوز