اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

جوانی جمعیت در شمال پایین تر از میانگین کشوری استجوانی جمعیت در شمال پایین تر از میانگین کشوری است

بابل- معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: جوانی جمعیت در شمال از میانگین کشوری پایین است و باید این طرح جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس پناهی شامگاه یکشنبه در کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان شمال کشور با بیان اینکه رشد جمعیت در کشور در شمال کشور وضعیت خوبی ندارد، افزود: یکی از پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه بهداشت درمان افزایش امید به زندگی است.

وی با بیان اینکه افزایش امید به زندگی در کشور به ۷۵ تا ۸۰ سال رسیده است گفت این نشان می‌دهد که جمعیت ایران رو به پیری است پناهی با تاکید بر جدی گرفتن طرح جوانی جمعیت افزود: طرح جوانی جمعیت در شمال کشور از میانگین کشوری پایین‌تر است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه هزار مرکز تحقیقاتی در کشور فعال است شمار پژوهشکده سلامت را ۶۹ پژوهشکده بیان کرد و گفت: تحقیقات و پژوهش باید به سمتی حل مشکلات مردم سوق داده شود.

وی به عنوان اینکه علم و دانش را باید به ثروت تبدیل کنیم تصریح کرد: در دانشگاه نسل چهارم برای حل مشکلات مردم اهمیت زیادی قائل شده است و باید در این زمینه حرکت کنیم.منبع : مهر نیوز