اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی است |به گزارش لیفتراک خالد، افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی واقع شده و شورای هماهنگی ترافیک کشور که دبیرخانه آن در وزارت کشور است از دو شوراهای مهمی هستند که یکی در توسعه شهری، الگوهای شهرسازی و کاربری الحاقیه شهرها و دیگری در ساماندهی ترافیک، حمل و نقل و توسعه شهرها برنامه ریزی می‌کند.

افندی زاده با تاکید بر هماهنگی بین دو شورای عالی افزود: تعیین نماینده رابط بین دو شورا برای ارتباط بین تصمیم‌های بین شوراها در طرح‌های شهری و توسعه حمل و نقل بسیار مهم است.

وی چهار پیشنهاد مهم را برای هماهنگی بین دو شورا ارائه داد و تصریح کرد: با توسعه شهری و حمل و نقل با توجه به بحث‌های زیست محیطی، از ایستگاه‌های استانی برای کم کردن بار ترافیکی شهرها باید بهره برد.

افندی زاده هماهنگی بین طرح‌های توسعه شهری را مهم دانست و اظهار داشت: تابه حال طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی بوده و طرح‌های جامع حمل و نقل در شورای هماهنگی ترافیک که پیشنهاد می‌شود هماهنگی بیشتر برای تصمیمات دو شورا انجام گیرد.

وی در آخر پیشنهاد آئین نامه معابر شهری و فضای مناسب پیاده روها را پیشنهاد کرد و گفت: با نگاه ویژه ای که در دولت سیزدهم به شورای عالی شده امید است که از این پتانسیل در جهت اصلاح و توسعه مسائل شهری بهره مند شویم.منبع : مهر نیوز