اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

تدوین برنامه‌ ۵ ساله تحول ترانزیتی با آسیای مرکزی، حوزه خلیج فارستدوین برنامه‌ ۵ ساله تحول ترانزیتی با آسیای مرکزی، حوزه خلیج فارس

شهریار افندی زاده گفت: با دستور وزیر راه وشهرسازی به زودی برنامه‌های جامع راهبردی-اجرایی ۵ ساله تحول درمناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی با کشورهای آسیای مرکزی تهیه می شود.

به گزارش لیفتراک خالد به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده بیان داشت: با دستور و تأکید وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌های جامع راهبردی ۵ ساله تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی کشورمان با کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان، از طریق گام‌های اجرایی مشخص و زودبازده به ابتکار وزارت راه و شهرسازی با همکاری کلیه ذینفعان، تهیه شده و مذاکرات دوجانبه برای نهایی سازی و امضای آن‌ها در چارچوب یادداشت‌های تفاهم در سطح وزرای ذیربط حمل‌ونقلی با اولویت در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اهمیت تقویت و توسعه مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی کشورمان با کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان، در راستای ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور و رونق دالان‌های ترانزیتی به ویژه دالان ترانزیتی شمال-جنوب، که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هفته گذشته رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان بر اهمیت تکمیل مسیرهای آن تأکید فرمودند، از تدوین و مراحل نهایی سازی چند یادداشت تفاهم مهم دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌خانه‌های ذیربط حمل و نقلی کشورهای آسیای مرکزی خبر داد.
وی ادامه داد: اسناد مذکور در برگیرنده راهبردهای اساسی و برنامه اجرایی به‌صورت گام به گام در افق ۵ ساله آینده می‌باشد و تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی دوجانبه با کشورهای هدف، شامل کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان را رقم خواهد زد.

افندی زاده افزود: در این برنامه‌ها که تسریع در حصول توافق نهایی و اجرایی سازی آن‌ها مورد تأکید ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی است، برای نخستین بار و با نگاهی جامع و مشارکت جویانه بر مبنای رسیدن به زبان مشترک با این کشورها، هدف‌گذاری کمّی سالیانه جهت رشد مستمر مناسبات و مبادلات حمل‌ونقلی کلیه شقوق و نیز ترکیب آن‌ها به صورت حمل‌ونقل چندوجهی در طول ۵ سال آتی، به عبارتی سال‌های منطبق بر سال‌های برنامه هفتم توسعه کشور که توسعه ترانزیت در سیاست‌های کلی مصوب آن مورد تأکید است، درج شده و اقدامات اجرایی در راستای تحقق این اهداف کمّی است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: جهت‌گیری کلی در برنامه‌های جامع دوجانبه مذکور با هرکشور عبارت از: تقویت اصول و مبانی همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیتی در دالان‌های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی مشترک، ارتقای مسیرهای ترانزیتی بین دو کشور، توسعه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بین دو کشور، بالاخص اتصال کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد از طریق بنادر جنوبی ایران، تسهیل اتصال ایران به کشورهای آسیای مرکزی، کاهش هزینه‌های رسمی و حذف کلیه عوارض متقابل رسمی از ناوگان جاده‌ای در قلمرو یکدیگر، ترویج، روان سازی و ساده سازی همه فرآیندهای اداری، گمرکی و تجاری حاکم بر عملیات حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور با هدف افزایش سطح مبادلات تجاری و حمل و نقل و ترانزیتی بین دو کشور از طریق تشویق صاحبان کالا، کارآفرینان، فعالان حمل و نقل و اقتصادی و حمل و نقل و مشارکت فعال دو طرف در تکمیل و رونق مسیرهای مواصلاتی دو کشور می‌باشد.منبع : مهر نیوز