اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

تخصیص ارز نیما به مونتاژکاران/ مابه التفاوت اخذ می شود |


‌به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که تأمین ارز خودروسازان مونتاژی از محل سامانه نیما صورت پذیرد که بر همین مبنا نیز باید موضوع اخذ ما به التفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز نیما از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.

با توجه به وجود ما به التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمائید موضوع اخذ ما به التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

تخصیص ارز نیما به مونتاژکاران/ مابه التفاوت اخذ می شودمنبع : مهر نیوز