اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

بغل نویسی خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع استبغل نویسی خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع است

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: هرگونه بغل نویسی و الصاق برچسب و علامت تجاری و نصب تبلیغات و علایم بر روی بدنه خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع است.

به گزارش لیفتراک خالد، سرهنگ کیخسرو دستغیب اظهار کرد: با توجه به اینکه برای بغل نویسی خودروهای حمل و نقل اینترنتی بار و مسافر مجوزی صادر نگردیده، مبادرت به این عمل تخلف بوده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق جدول تخلفات رانندگی نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته به بدنه وسایل نقلیه تخلف محسوب می‌گردد و در صورت مشاهده متوقف و نسبت به اعمال قانون اقدام و پس از رفع این موضوع توسط راننده اجازه ادامه مسیر داده خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه بیان کرد: در صورت مراجعه این خودروها به مراکز شماره گذاری نیز هیچ گونه خدماتی به آنان داده نمی‌شود و ارائه خدمات فقط در صورت کسب مجوز انجام می‌گیرد.

دستغیب در خاتمه گفت: رانندگان خودروهای اینترنتی موظف است چنانچه وسیله نقلیه آنها دارای بغل نویسی و یا بر چسب علائم تجاری می‌باشد نسبت به جدا نمودن این موارد اقدام کنند.منبع : مهر نیوز