اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

برای پوشش ۸۵ درصدی جمعیت قم ۳۸۰ اتوبوس نیاز است |سید محمد حسین دهناد در گفت‌وگو با لیفتراک خالد اظهار کرد: از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم به حوزه حمل و نقل شهری و ترافیک به عنوان یکی از مطالبات مهم مردمی پرداخته شده و در این دوره سند جامع حمل و نقل و عمران شهر قم تهیه و تدوین و به تصویب رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه، ارتقا کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی از مهمترین اولویت‌ها و محورهای این سند راهبردی است افزود: در حال حاضر بار عمده حمل و نقل شهری قم بر دوش اتوبوسرانی و بخشی از آن نیز بر عهده ناوگان تاکسیرانی است.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود تا کیفیت حمل و نقل عمومی در شهر قم با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تقویت شود و در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که این برنامه‌ها، موجب کاهش زمان انتظار شهروندان و همچنین ترغیب به افزایش استفاده آنان از حمل و نقل عمومی شده است.

دهناد با بیان این در حال حاضر در شهر قم ۲۶ خط ناوگان حمل و نقل عمومی تعریف شده است افزود: این تعداد خطوط با ۱۷۰ دستگاه اتوبوس مشغول خدمت رسانی به شهروندان است و ۳۰ دستگاه اتوبوس نیز به صورت دپو شده آماده ارائه خدمات است.

۸۰ درصد جمعیت قم با فاصله ۱۵ دقیقه‌ای تحت پوشش ناوگان حمل و نقل شهری

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد مساحت و ۸۰ درصد جمعیت شهر قم با فاصله ۱۵ دقیقه‌ای تحت پوشش ناوگان حمل و نقل شهری است که توسعه آن ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: برای آنکه بتوانیم پوشش ۸۵ درصدی شهر قم با فاصله ۱۰ دقیقه‌ای داشته باشیم، نیازمند ۳۸۰ دستگاه اتوبوس جدید هستیم.

دهناد ادامه داد: بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهری قم در راستای پوشش مطلوب شهر، نیازمند ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و مبدل باس هستیم.

وی گفت: تأمین این میزان ناوگان حمل و نقل شهری با شرایط فعلی ۱۰ سال زمان می‌برد که این امر مطلوب نیست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم افزود: در راستای اورهال اتوبوس های فعلی شهر قم نیاز است تا از منبع اوراق صرفه جویی انرژی و همچنین کمک‌های دولتی اقدام شود که شهرداری باید این موضع را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار خرید ۳۸۰ دستگاه اتوبوس و همچنین خرید هر سال ۳۰ دستگاه اتوبوس، ناوگان اتوبوسرانی قم شرایط خوب و استانداری خواهد داشت.

بسیاری از پروژه‌های شاخص عمرانی قم در سال جاری تکمیل شده است

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بسیاری از پروژه‌های شاخص عمرانی قم در سال جاری تکمیل شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: برنامه‌ای در راستای توازن توسعه شهری قم در مناطق مختلف در دستور کار است و برای هر منطقه تعدادی پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: به منظور رصد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در مناطق مختلف شهری قم سامانه‌ای در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم طراحی شده است.

دهناد افزود: در نظر داریم تا قبل از تعریف پروژه‌های عمرانی جدید، پروژه‌های نیمه کاره تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.منبع : مهر نیوز