لوگو-لیفتراک-خالد-khaled-liftrack

0172 188 0912

اولتیماتوم بورس به سایپا/ سهام‌ تودلی تا مهر ۱۴۰۳ باید واگذار شود |


به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.

در این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید مطابق مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در کلیه ناشران ثبت شده تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط شرکت‌های فرعی گروه است….». مطابق دستورالعمل مذکور شرکتهای مشمول مکلف شده‌اند حداکثر یک سال پس از تصویب دستورالعمل نسبت به رعایت مفاد آن اقدام نمایند متعاقباً مهلت رعایت مفاد دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ تمدید شده است.

با عنایت به اینکه بیشتر از ۴۱ درصد سهام آن شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت شرکتهای فرعی (تودلی) است. خواهشمند است برنامه‌های آن شرکت برای واگذاری سهام تودلی فوق الذکر در راستای رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به این سازمان ارائه گردد.

اولتیماتوم بورس به سایپا/ سهام‌ تودلی تا مهر ۱۴۰۳ باید واگذار شودمنبع : مهر نیوز