لوگو-لیفتراک-خالد-khaled-liftrack

0172 188 0912

امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار تخلف بود – لیفتراک خالد |به گزارش لیفتراک خالد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماه‌های اخیر به بازار گفت: به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماه‌های اخیر، گشت‌های تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند.

احمد اصانلو افزود: بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد. البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه‌های خاصی را مطرح می‌کردند. مثلاً درباره عدم عرضه برخی محصولات می‌گفتند استاندارد مجوز نداده که از سازمان استاندارد پیگیری کردیم و مشخص شد این بهانه خودروسازان، نادرست بوده است.

وی ادامه داد: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند اما بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن موضوع و بازدید گشت‌های تعزیراتی، شرکتهای خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگ‌ها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد و …، بهانه بوده است.

رئیس تعزیرات افزود: این اقدام خودروسازان با هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشد، اقدام متخلفانه ای است. البته کارشناسان اقتصادی می‌گویند عدم عرضه خودروهای تولیدشده با هدف جلوگیری از کاهش قیمت خودرو انجام شده و وضعیت بازار و رفتارهای خودروسازان در سالیان اخیر نیز چنین موضوعی را تأیید می‌کند. شاهد بودیم که خودروسازان پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، اقدام به عرضه همان خودروهایی کردند که می‌گفتند مشکلات استانداردی و مجوزی دارد.

اصانلو افزود: البته طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع بازرسی و نظارت بر بازار و کشف تخلف نمی‌باشد. بلکه صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارش‌هایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مسئول ارسال می‌گردد. با این حال در دوره تحولی جدید و در قالب راهبرد حضور مستمر و مؤثر تعزیرات در میدان و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ آئین‌نامه سازمان اقدام به تغییر رویکرد از اینکه رؤسای شعب در شعبه نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند به رویکرد حضور میدانی در بازار و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار به صورت گشت‌های مشترک در مراکز تولیدی و توزیعی عمده در سطح کشور نموده است.منبع : مهر نیوز