اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

اثرسنجی ترافیکی کاربری‌ها در تهران مشخص می‌شوداثرسنجی ترافیکی کاربری‌ها در تهران مشخص می‌شود

مدیر گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: برداشت اطلاعات کاربری‌های مختلف در سطح شهر تهران برای اثرسنجی ترافیکی در حال انجام است.

به گزارش لیفتراک خالد، پیام معینی در خصوص مطالعه طرح سفرسازی کاربری‌ها در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ به هنگام‌سازی نرخ سفرسازی انواع کاربری‌ها در مرکز انجام شد تا بدانیم هر کاربری همچون هتل، رستوران، اماکن تجاری، مراکز درمانی و … چه میزان تولید سفر و بار ترافیکی را به شبکه تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: در این مطالعه مشخص می‌شود که برای مثال یک بیمارستان بر اساس تعداد تخت و یا یک مرکز تجاری بر اساس متراژ چه تعداد سفر ایجاد می‌کند و چه میزان از این سفرها با موتورسیکلت، چه میزان با خودروی شخصی و چه میزان با وسایل حمل و نقل عمومی قابل انجام است.

مدیر گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه این مطالعه را پیش از این کشورهای دیگر انجام داده‌اند، یادآور شد: اگر مطالعه بومی‌سازی شود وقتی می‌خواهیم مجتمعی را طراحی کنیم و مجوز دهیم، استفاده از وسایل حمل و نقل اطراف را تعیین کنیم و بر اساس این مطالعه، باید مشخص شود که چه باری را به منطقه تحمیل می‌کند و شبکه ترافیکی پاسخگوست یا خیر؟

معینی با تأکید بر اینکه مطالعه اثرسنجی ترافیکی انجام می‌شود تا زیرساخت‌ها متناسب با آن تقویت شود، خاطرنشان کرد: مطالعه سال ۱۳۹۲ شامل تمام کاربری‌های شهر نبود و قرار بر این شد که مطالعه در چند سال پی در پی انجام شود تا تمام کاربری‌ها را پوشش دهد اما ۶ تا ۷ سال به تعویق افتاد و به کرونا برخورد کردیم و با توجه به تأثیر آن بر تردد شهروندان، مطالعه طرح مجدداً با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: امروز پس از ۱۰ سال بروزرسانی این طرح مطالعاتی شامل انواع کاربری‌ها در حال انجام و مرحله اول آن در حال برداشت آمار است.

معینی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی منعقد شد تا بتوانیم از توان این سازمان برای برداشت بیشتر کاربری‌ها استفاده کنیم، تصریح کرد: مصوبه ۲۶۸۶ شورا این الزام را ایجاد کرده که کاربری‌های بزرگ مقیاس باید این مطالعه را داشته باشند تا ببینیم بر اساس میزان ظرفیت چه میزان سفر ایجاد خواهد کرد اما به علت اینکه مطالعه انجام نشد مصوبه نیز اجرایی نشده بود و به‌روزرسانی این مطالعه می‌تواند مصوبه را به اجرا برساند.

مدیر گروه مطالعات حمل و نقل ترافیک مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اعلام کرد: به نظر می‌رسد خروجی طرح به‌هنگام‌سازی نرخ سفرسازی انواع کاربری‌ها تا پایان امسال به نتیجه برسد. با اجرای این طرح مطالعاتی ما می‌توانیم به عنوان یک ابزار تخصصی، اطمینان حاصل کنیم که شکل ترافیک به هم نخواهد ریخت و تعداد سفرها شبکه را قفل نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه بعضاً شاهد این هستیم که مجتمع‌های بزرگ تجاری محدوده‌ای از شهر را قفل کرده‌اند و کسی هم مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد، گفت: اگر اثرسنجی انجام می‌شد و پیش‌بینی‌های لازم صورت می‌گرفت، می‌توانستند ظرفیت را کاهش دهند یا تمهیدات حمل و نقلی در نظر بگیرند یا برای مثال اگر مشخص شود که این کاربری در محدوده‌ای با شرایط مسکونی بار زیادی دارد، تعداد طبقات آن کاهش پیدا کند.منبع : مهر نیوز