اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

آغاز عملیات آشکارسازی حفاظ‌های طولی بتنی در بزرگراه‌های تهران

آغاز عملیات آشکارسازی حفاظ‌های طولی بتنی در بزرگراه‌های تهران
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از آغاز طرح آشکارسازی حفاظ‌های طولی بتنی در معابر بزرگراهی خبر داد.منبع : مهر نیوز