اجاره لیفتراک خالد

0172 188 0912

آخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوختآخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:محدودیت سوخت‌گیری برای کارت‌های سوخت به استان و شهر بستگی دارد؛ در تهران می‌توانید ۶۰لیتر با کارت سوخت شخصی و ۴۰لیتر هم با کارت سوخت جایگاه بنزین بزنید.


دریافت
5 MBمنبع : مهر نیوز